Diputación transferirá a Paterna un millón de euros en concepto de anticipos sobre la recaudación prevista