Diputación lleva a cabo un curso sobre intervención en zonas desfavorecidas